Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
073
564
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
564
073
0
400Tr
G.1
482
923
554
747
0
30Tr
G.2
070
496
728
793
594
480
4
10Tr
G.3
865
163
453
691
468
776
532
347
14
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
72
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
525
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4391
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
778
419
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
419
778
0
400Tr
G.1
128
884
230
034
1
30Tr
G.2
760
457
243
795
060
114
5
10Tr
G.3
896
983
092
468
031
546
071
712
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
25
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
551
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4543
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
---
---
--
2 Tỷ
Phụ ĐB
---
---
--
400Tr
G.1
---
---
---
---
--
30Tr
G.2
---
---
---
---
---
---
--
10Tr
G.3
---
---
---
---
---
---
---
---
--
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
--
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
--
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
--
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
992
042
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
042
992
0
400Tr
G.1
389
940
935
308
0
30Tr
G.2
070
941
804
638
008
306
2
10Tr
G.3
240
542
856
235
070
849
151
830
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
326
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4073
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
841
170
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
170
841
0
400Tr
G.1
916
168
982
618
4
30Tr
G.2
651
113
319
338
522
836
2
10Tr
G.3
208
581
783
462
956
455
317
650
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
482
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4560
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
252
232
3
2 Tỷ
Phụ ĐB
232
252
3
400Tr
G.1
653
750
369
006
1
30Tr
G.2
621
272
029
096
163
375
3
10Tr
G.3
502
446
496
446
466
283
761
118
9
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
120
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
771
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4752
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
235
819
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
819
235
0
400Tr
G.1
514
355
874
420
0
30Tr
G.2
072
675
296
410
317
756
3
10Tr
G.3
778
320
107
446
923
786
145
292
1
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
24
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
669
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4437
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid sjcpu qqaskzea bendersLp sheLijia suzhou-xueLi rmbscw